Màster Universitari

en Enginyeria de Mines

Vols transformar el món cap a una societat més sostenible?  Vine i aprèn una professió de futur!

Preinscripció OBERTA  

L’objectiu d’aquest màster universitari és la formació d’enginyers i enginyeres especialitzats en la recerca i l’explotació de recursos minerals i energètics d’una manera ambiental i econòmicament sostenible. El màster t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a de mines.

Possibilitat de realitzar una doble titulació, Màster Universitari en Enginyeria de Mines + Màster en Enginyeria del Terreny, en dos anys.

Amb aquest màster obtindràs una formació àmplia que aprofundeix en els següents àmbits professionals:  

Energia

 • Gestió de recursos energètics.

 • Captació i emmagatzematge de CO2.

Enginyeria minera

 • Exploració, avaluació i modelització de recursos geològics i aigües minerals i termals.

 • Disseny, modelització, planificació i direcció d'activitats mineres.

 • Disseny i modelització de voladures amb el software JK Simblast. Demolicions. Pirotècnia. Fabricació, transport, emmagatzematge, manipulació i ús d'explosius

 • Disseny de plantes de tractament, recuperació i reciclatge de minerals.

 • Aplicació del software Vulcan en totes les fases de l'activitat minera, tan subterrània com a cel obert.

Enginyeria mediambiental, territorial i civil

 • Gestió del territori i espais subterranis a través de sistemes d'informació geogràfica. Utilització del software ArcGis.

 • Avaluació i gestió ambiental de projectes.

 • Restauració d'espais degradats.

 • Tractament d'aigües i sòls.

 • Gestió de residus i el seu reciclatge.

 • Disseny i modelització de Voladures aplicades a l'obra civil. 

 • Geotècnia aplicada a l'obra civil. Ús del programari Rocscience.

 • Projecció i execució de túnels i espais subterranis.

PREGUNTA 1: L'horari es de mati o de tarda?

 • L'horari és de tarda al llarg del l'any i mig, excepte alguna pràctica puntual i sortida de camp. Afavorint que els alumnes, si ho desitgen, puguin realitzar pràctiques en empresa mentre estudien.  

PREGUNTA 2: Els estudiants que treballen, poden fer menys assignatures?

 • Sí, hi ha la possibilitat de fer menys assignatures per quadrimestre, és el que s'anomena via lenta. 

PREGUNTA 3: Hi ha convalidacions d'assignatures per estudiants procedents d'altres estudis de nivell Màster?

 • Existeix aquesta possibilitat, però s'ha d'estudiar cada cas en particular.

Preinscripció OBERTA

 

© 2017 All rights reserved by UPC Manresa