Màster Universitari

en Enginyeria dels Recursos Naturals

El teu repte és gestionar de forma sostenible els recursos naturals?

Fes aquest màster en enginyeria!

Preinscripció oberta

Sessió informativa Màsters

Virtuals i presencial

El principal objectiu del màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals és proporcionar una formació científica i tècnica avançada, en el camp de l’aprofitament i la gestió dels recursos naturals, que sigui respectuosa amb el medi ambient i sostenible. Fonamentada en aspectes teòrics i sobretot pràctics, la docència s’imparteix des d’una perspectiva pluridisciplinària i s’adreça a formar experts en la recerca aplicada.


La docència d’aquest màster és presencial i semipresencial, segons la modalitat escollida, amb un elevat índex d’estudiantat internacional.

Laboratoris

Materials docents i laboratoris ben equipats per poder fer pràctiques properes al món de la recerca.

Tracte personalizat

Ambient internacional i proper entre professorat i estudiantat.


Màster d'un any

Es pot cursar en modalitat presencial o semipresencial


Alta ocupació

Formació multidisciplinar ambiental, civil i industrial amb bona inserció laboral dels titulats.

Recerca

Podràs realitzar el Treball Fi de Màster en àrees relacionades amb la recerca i permet integrar-te en grups de recerca de primer nivell.

Pràctiques a empresa

El màster permet fer pràctiques en empreses i estades a l'estranger.

 •  Quina es la durada del màster?

  • El programa consta d’un total de 60 crèdits ECTS, equivalent a un curs acadèmic amb dos quadrimestres. També tens la possibilitat d’escollir l’opció de la via lenta si la teva situació professional ho requereix.

 •  En quina llengua s'imparteix?

  • La docència d'aquest màster s'imparteix en espanyol.

 •  S'ha de certificar algun nivell de idiomes per ser admès.

  • No es sol·licita cap certificat d'idiomes per ser admès al programa.

 •  Quan s'inicia el curs?

  • El curs es pot iniciar al febrer o al setembre.

 •  Quins documents són necessaris si els estudis d'origen són en una Universitat estrangera?

  • Es sol·licita el títol i el certificat de notes legalitzat.

Preinscripció OBERTA

 

Sessió informativa Màsters

Virtuals i presencial

© 2017 All rights reserved by UPC Manresa