Màster Universitari

en Enginyeria dels Recursos Naturals

El teu repte és gestionar de forma sostenible els recursos naturals?

Fes aquest màster en enginyeria!

Preinscripció oberta

El principal objectiu del màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals és proporcionar una formació científica i tècnica avançada, en el camp de l’aprofitament i la gestió dels recursos naturals, que sigui respectuosa amb el medi ambient i sostenible. Fonamentada en aspectes teòrics i sobretot pràctics, la docència s’imparteix des d’una perspectiva pluridisciplinària i s’adreça a formar experts en la recerca aplicada.


La docència d’aquest màster és presencial i semipresencial, segons la modalitat escollida, amb un elevat índex d’estudiantat internacional.

Laboratoris

Materials docents i laboratoris ben equipats per poder fer pràctiques properes al món de la recerca.

Tracte personalizat

Ambient internacional i proper entre professorat i estudiantat.


Màster d'un any

Es pot cursar en modalitat presencial o semipresencial


Alta ocupació

Formació multidisciplinar ambiental, civil i industrial amb bona inserció laboral dels titulats.

Recerca

Podràs realitzar el Treball Fi de Màster en àrees relacionades amb la recerca i permet integrar-te en grups de recerca de primer nivell.

Pràctiques a empresa

El màster permet fer pràctiques en empreses i estades a l'estranger.

 •  Quina es la durada del màster?

  • El programa consta d’un total de 60 crèdits ECTS, equivalent a un curs acadèmic amb dos quadrimestres. També tens la possibilitat d’escollir l’opció de la via lenta si la teva situació professional ho requereix.

 •  En quina llengua s'imparteix?

  • La docència d'aquest màster s'imparteix en espanyol.

 •  S'ha de certificar algun nivell de idiomes per ser admès.

  • No es sol·licita cap certificat d'idiomes per ser admès al programa.

 •  Quan s'inicia el curs?

  • El curs es pot iniciar al febrer o al setembre.

 •  Quins documents són necessaris si els estudis d'origen són en una Universitat estrangera?

  • Es sol·licita el títol i el certificat de notes legalitzat.

Preinscripció OBERTA

 

© 2017 All rights reserved by UPC Manresa