Dobles titulacions de Centre

 

És una oferta de formació de dos graus cursats de forma conjunta de manera que l’estudiant pot assolir els dos títols en 5 cursos acadèmics (és a dir, un any d’estudis addicional als 4 cursos necessaris per cursar un grau sol).

Un cop superat l'itinerari de doble titulació, l'estudiant haurà adquirit les competències englobades als dos graus i obtindrà dos títols acadèmics expedits per la UPC.

Les dobles titulacions s'adrecen a l'estudiantat de les titulacions de Grau següents:

  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria Mecànica
  • Grau en Enginyeria Química
  • Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge

Més informació

 

Mapa de les diferents titulacions i del nombre de places ofertes per a les dobles titulacions

Títol Inicial (Accés als estudis) Títol de la Doble Titulació Nombre de places ofertades Itinerari
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 5 Mecànica - Electrònica
Grau en Enginyeria Química 5 Mecànica - Química
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge 5 Química - Reciclatge
Grau en Enginyeria Mecànica 3 Química - Mecànica
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
Grau en Enginyeria Química 5 Reciclatge - Química
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica 3 Electrònica - Mecànica

© 2017 All rights reserved by UPC Manresa