Grau en

Enginyeria de Sistemes TIC

Què tenen en comú un automòbil, una tablet, un ascensor, un sistema de ressonància, l'Internet of Things o les anomenades smart cities?

Tots incorporen, de forma integrada, elements d’electrònica, informàtica i comunicacions, les tres àrees de coneixement que constitueixen les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC). 

Preinscripció OBERTA

Del 23 de juny al 29 de juliol

El grau en Enginyeria de Sistemes TIC t’ofereix una formació polivalent i integradora en l’àmbit de les TIC, que aporta una visió necessària per desenvolupar els productes i els sistemes actuals i de futur, en els quals l’electrònica, la informàtica i les comunicacions treballen estretament i de forma coordinada.

Aquests estudis donen resposta a un sector emergent i de gran impacte com són els sistemes encastats (embedded systems), presents en els automòbils, la domòtica, la maquinària industrial, els equipaments mèdics, l’electrònica de consum o bé els sistemes de control de trànsit, entre molts altres.

Premi qualitat

Premi a la Qualitat de la Docència Universitàtia 2014.


Projectes reals

Docència basada en projectes TIC reals, proposats per empreses.


Ocupació

93% dels titulats i titulades de la UPC estan en situació activa.


Estudis únics

Titulació única a l'Estat espanyol.


Mobilitat

El 20% d'estudiants participen en programes de mobilitat.


Premis

Programa de premis per als millors expedients.
Assignatures ECTS PDF
1Q
Física 6
Fonaments Matemàtics per a les TIC 6
Informàtica 6
Introducció als Sistemes Digitals 6
Matemàtiques Bàsiques per a l'Enginyeria 6
2Q
Estadística 6
Sistemes Digitals 6
Tecnologia de Programació 6
Tecnologies Complementàries I 6
Teoria de Circuits 6
3Q
Circuits i Sistemes Lineals 6
Dispositius Programables 6
Empresa 6
Matemàtiques Avançades per a l'Enginyeria 6
Tecnologies Complementàries II 6
4Q
Arquitectura de Computadors 6
Circuits i Sistemes de Radiofreqüència 6
Programació de Baix Nivell 6
Senyals i Sistemes 6
Sistemes Analògics 6
5Q
Gestió i Orientació de Projectes 6
Processament Digital de Senyal 6
Programació Concurrent i en Temps Real 6
Sistemes Operatius 6
Xarxes de Comunicacions 6
6Q
Sistemes Encastats 6
Enginyeria de Sistemes 6
Aplicacions i serveis sobre Internet 6
Sistemes electrònics de control 6
Optativa I 6
7Q
Integració de Sistemes 6
Sistemes Automàtics i robotitzats 6
Optativa II 6
Optativa III 6
Optativa IV 6
8Q
Optativa V 6

Treball Final de Grau (TFG) 24

      Formació bàsica

      Informàtica

      Electrònica

      Comunicacions

      Assignatures optatives

      Síntesi


Assignatures optatives


Assignatures ECTS PDF
Tardor
Microelectrònica 6
Sistemes de comunicació 6
Anglès Empresarial 6
Gestió de la Qualitat i de Sistemes QSSMA 6
Seguretat i secret en la codificació d'informació 6
Primavera
Bases de dades 6
Interfícies d'usuari 6
Anglès Empresarial 6
Recursos energètics 6

Preinscripció OBERTA

Del 23 de juny al 29 de juliol

Contacta amb nosaltres

Si vols més informació, tens preguntes, ens vols visitar, vols parlar amb algun professor,...

Contacta'ns
© 2017 All rights reserved by UPC Manresa