Informació sobre la protecció de dades


Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa

Avda. de les Bases de Manresa, 61-73, 08242, Manresa

Telèfon: 938 777 200 E-mail: comunicacio.epsem@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona

Finalitat del tractament

[F005] Difusió mitjançant llistes de distribució d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials

[F006] Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)

[F008] Control i accés als espais

[F009] Publicacions institucionals de la UPC

 

Garantir el normal desenvolupament dels cursos i esdeveniments organitzats per l’EPSEM. Publicació de fotografies i vídeos dels actes organitzats a la pàgina web de l’EPSEM i altres mitjans amb que es fa difusió de les activitats de l’EPSEM.

Legitimació

[Consentiment] Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el Responsable del tractament

Destinataris

Amb el vostre consentiment explícit, a Públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades. Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació. Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

© 2017 All rights reserved by UPC Manresa